Dice

Jordbaerplante

DYRKNINGSVEILEDER

 

En jordbærplante kan produsere bær i flere år. Planta formerer seg vegetativt, det vil si at utløpere eller stiklinger fra planta som danner grunnlaget for en ny plante.

 

NÅR OG HVOR KAN DU PLANTE?

Jordbærplantene kan plantes i kjøkkenhagen, i blomsterkasser/ampler eller i enkle blomsterpotter. Plantene bør plantes ut så raskt som mulig etter innkjøp.

Jordbær kan plantes hele sommersesongen, fra tidlig om våren til langt ut i august. Et jordbærfelt har størst avling de første årene etter planting. Deretter vil bærstørrelsen bli mindre og mindre for hvert år.

Det er vanlig å fornye plantene etter tre sesonger.

Skal du erstatte gamle planter med nye, eller utvide antallet jordbærplanter, bør du finne et nytt, friskt areal. Du kan eventuelt fjerne alle plantene om høsten og plante nye om våren. Med dette unngår du at ulike soppsykdommer eller skadedyr fra de gamle jordbærplantene smitter over på de nye plantene.

 

FØR PLANTING

Sørg for at arealet du skal plante i er mest mulig fritt for ugress før du planter. Ugress stjeler lys, vann og næring, så mye ugress gir færre og mindre bær. Før planting bør jorda være luftig og godt fuktet. Dette oppnås ved å opparbeide jorda med plog, jordfres eller spade. Vann ved behov.

 

PLANTING

Fyll kassene eller pottene med ny og frisk torv (blomsterjord). Vann jorda før du planter. Det bør være cirka 25 cm mellom hver plante. Pakk godt med jord rundt plantene. Jordbærplanter trives best på lune, varme og lyse steder. Hvis du planter i kasse, ampel eller potte, er det viktig at blomsterklasene ikke knekker over kanten når planten får blomster og senere bær.

Ved planting på flat mark bør du lage opphøyde driller, cirka 25 cm høye og en meter brede. Opphøyde driller gir bedre jordtemperatur og letter innhøsting.

DEKKE

Ved å dekke drillene med plast holder du ugress nede, skaper bedre vekstforhold og hindrer jordsøl på bærene. Du kan velge mellom sort jordbærplast (hel folie), eller en kraftigere vevd plastduk som Mypex. Vevd duk er dyrere, men lar vann trenge gjennom. Det gjør det mye enklere å vanne plantene. Vevd duk er også sterkere og kan brukes flere ganger.

Plast eller duk festes ved å grave over jord langs kantene. Før planting lager du ett hull i dekket for hver plante. Hull-diameter: 5-7 cm, planteavstand: ca 25 cm. Plant dobbeltrader på brede driller, enkeltrader på smalere driller.

 

DEKKE MELLOM RADER

Jorda mellom planterader kan dekkes med halm, flis eller bark. Det gir et rent og trivelig miljø, reduserer ugressmengden og gjør at jorda holder bedre på fuktighet.

 

ÅPEN ÅKER, DRILL ELLER FLAT MARK

Planting i åpen jord, på drill eller flat mark, gjør plantearbeidet enklere og rimeligere, men krever større innsats mot ugress. I stedet for plastdekke kan du bruke organiske dekkemidler som halm, sagflis og bark.

 

GJØDSLING

Jordbær krever lite næring. Behovet for gjødsling avhenger av jordtype og nedbørsmengde. Gjødsling bør skje så tidlig som mulig om våren, eventuelt rett etter høsting.

Tung jord med mye leire og silt er næringsrik, men lettere jordarter med mye sand inneholder mindre næringsstoffer. Da bør du tilføre kompost, husdyrgjødsel eller kunstgjødsel.

Dekkes planteradene med plastfolie eller duk, blander du gjødsel i jorda før radene dekkes. Bruk 3 til 5 kg gjødsel per 100 m2. Ved planting i blomsterkasser eller potter, er det enklest å bruke ferdig gjødslet blomsterjord og deretter bruke blomstergjødsel.

SKADEINSEKTER OG SOPP

Jordbærplanter angripes ofte av ulike mikroorganismer (planteskadegjørere) som forstyrrer veksten, ødelegger bærene og reduserer avlingen. Med enkle tiltak kan slike angrep forebygges og reduseres.

Jordbærplanter i god vekst er mer motstandsdyktige, og vil derfor ta mindre skade av angrep. Med andre ord er god tilgang på vann, næring og lys forebyggende plantevern. I tillegg er det viktig å unngå forhold som fremmer spredning, formering og angrep av de ulike planteskadegjørerne.

 

VIKTIGE FOREBYGGENDE TILTAK

I utgangspunktet er jordbærplanter som nye frie for planteskadegjørere.

 

  • Vekstskifte: Forny plantene med jevne mellomrom (3-4 år). Velg et nytt areal når du skal fornye plantene, dvs. ikke plant direkte i det gamle arealet. Ideelt bør man ha to arealer å veksle mellom, med ny planting hvert 3. år.
  • Luftig åker: God avstand mellom plantene skaper et luftig og tørt miljø i jordbæråkeren. Flere soppsykdommer trives best i fuktige omgivelser.
  • Luking: Ugress konkurrerer med jordbærplantene om vann, næring og lys, og kan være vertsplanter for ulike planteskadegjørere.
  • Hygiene og renhold: Fjern gamle blader så tidlig på våren. Jordbærplanter feller ikke bladene om høsten, og skadedyr overvintrer gjerne i gammelt bladverk.

 

VANNING

Nye planter trenger mye vann, spesielt i varmt og tørt vær. Gi små mengder vann flere ganger daglig, spesielt de første dagene. Senere er det viktig at plantene har jevn tilgang på vann.

 

MODNING

Jordbær modnes over en lang periode. For å få riktig farge og smak, må plantene får rikelig med sollys. Røde, godt modne bær smaker best.

 

VINTERDEKKING

Mange sorter jordbærplanter er følsomme for frost, spesielt ved kalde vintrer med lite snø. Jordbærfeltet kan beskyttes mot frosten med et lag av halm eller fiberduk. Dette skaper et mer stabilt vinterklima for plantene. Ved dyrking i blomsterkasser eller potter er faren for vinterskade enda større. Det enkleste er å flytte plantene inn om vinteren, for eksempel i boden eller kjelleren.